Студена стая

  • Студена стая

    Студена стая

    Хладилната камера се предоставя от клиента с необходимата дължина, ширина, височина и работна температура.Ние ще препоръчаме съответната дебелина на панела в хладилната стая според температурата на употреба.Хладилните камери с висока и средна температура обикновено използват панели с дебелина 10 cm, а съхранението при ниска температура и замразяването обикновено използват панели с дебелина 12 cm или 15 cm.Дебелината на стоманената плоча на производителя обикновено е над 0,4 мм, а плътността на разпенване на панела за хладилна стая е 38 кг ~ 40 кг / кубичен метър на кубичен метър според националния стандарт.